Tendinopati

Tendinopati
Latin: tendopathia, tenalgia
Klassifikation och externa resurser
MeSHsvensk engelsk

Tendinopati är en generell beteckning för smärtalstrande sjukdomar i senor (tenalgi) som gör det svårt att röra sig, exempelvis att hoppa eller springa, och är typiskt förknippat med överbelastning eller förslitning av senan. Tendinopati används som beteckning innan orsaken kunnat fastställas, innan en riktig diagnos ställts.

Tendinopati är tämligen vanligt i hälsenan och knäskålssenan, men alla senor kan drabbas. Orsaken är ofta mångfaktorell, det vill säga att många faktorer gemensamt bidragit till tillståndet. En återkommande orsak är överbelastning eller förslitning av senan ifråga, det vill säga att tillståndet beror på degeneration. Inflammation kan vara orsaken, antingen ensam eller tillsammans med degeneration. [1] I majoriteten av senor, drabbade av tendinopati, finns tecken till kronisk inflammation inkluderande inflammatoriska celler eller ökad mängd inflammatoriska markörer. [2]

Tendinopati är förknippat med elitidrott och de skador som kan uppkomma. Dock förekommer tendinopati i stor utsträckning också bland personer som endast motionerar eller som inte tränar nämnvärt.[1] Fetma och övervikt kan överbelasta senan, och leda till tendinopati, och då mera höra samman med stillasittande livsstil. Om benen är olika långa kan ena benets senor överbelastas. Normalt åldrande och skador leder till sämre blodflöde, vilket kan ge lokal hypoxi och sämre förhållanden för cellerna i senan.[3] Andra faktorer associerat med

Tendinopati kan med andra ord bero på tendinos, som kan ses med exempelvis ultraljud som kärlförändringar i senan som gör ont, med fler blodkärl, celldöd (apoptos), och att kollagenet i senan inte är fördelat som normalt. Tendinos beror med andra ord på degeneration. Tendinit å andra sidan är en diagnos sedan undersökningar fastställt att inflammation föreligger i senan.

Se även

Referenser

  • https://web.archive.org/web/20141013233228/http://www.medfak.umu.se/digitalAssets/38/38412_forskn.dag09_forsgren.pdf
  • Sharma, Pankaj, and Nicola Maffulli. "Tendon injury and tendinopathy: healing and repair." The Journal of Bone & Joint Surgery 87.1 (2005): 187–202.

Noter

  1. ^ [a b] ”Arkiverade kopian” (PDF). Arkiverad från originalet den 13 oktober 2014. https://web.archive.org/web/20141013233228/http://www.medfak.umu.se/digitalAssets/38/38412_forskn.dag09_forsgren.pdf. Läst 8 oktober 2014. 
  2. ^ Jomaa, George; Kwan, Cheuk-Kin; Fu, Sai-Chuen; Ling, Samuel Ka-Kin; Chan, Kai-Ming; Yung, Patrick Shu-Hang (2020-02-06). ”A systematic review of inflammatory cells and markers in human tendinopathy”. BMC Musculoskeletal Disorders 21 (1): sid. 78. doi:10.1186/s12891-020-3094-y. ISSN 1471-2474. PMID 32028937. PMC: PMC7006114. https://doi.org/10.1186/s12891-020-3094-y. Läst 5 oktober 2022. 
  3. ^ Riley, G. "The pathogenesis of tendinopathy. A molecular perspective." Rheumatology 43.2 (2004): 131–142.
v  r
Smärta
Varaktighet
Långvarig smärta
Exempelvis fantomsmärta
Akut smärta
Ex. akut fraktur-smärta
Rörelserelaterad eller ej
Rörelserelaterad
Ex. akut fraktursmärta och vissa skelett-metastaser
Ej rörelserelaterad
Ex. viss buksmärta
Mekanism (en eller flera)
Nociceptiv
Somatisk eller visceral smärta?
Neuropatisk
Central eller perifer nervsmärta?
Nociplastisk
Psykogen
Förekommer vid primära psykiatriska sjukdomar
Idiopatisk
Den bakomliggande mekanismen är inte känd
Cancersjukdom eller ej
Cancer
Ex. vissa skelettmetastaser
Behandlad för cancer
Ex. nervsmärta efter cytostatiksbehandling
Ej cancer
Många olika smärttillstånd
Organsystem
Huvud och hals
Ex. Halsont · Huvudvärk · Käkleds-besvär · Migrän · Munsmärta · Sväljningssmärta · Tandvärk TMD · Tungsmärta · Öronsmärta
Rygg inklusive halsrygg
Thorax
Ex. Angina pectoris · Andningssmärta · Bröstsmärta Central bröstsmärta · Smärta i bröstvävnaden · Kardialgi · Kärlkramp · Pleurodyni
Buk och gastrointestinala sytemet
Ex. Buksmärta · Magsmärta · Tarmvred · Proktalgi
Bäcken och underliv
Övrigt
Annat smärtrelaterat
Anamnes och status
Lidande · VAS · QST
Behandlingsrelaterat